Lastbilsförare C – Vuxenutbildning i Upplands-Bro

Om utbildningen

Yrkesförarutbildning ger dig kunskaper som krävs för att arbeta som yrkesförare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen förbereder dig för att pröva enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C (ej för CE) och yrkeskompetens för godstransporter. Provet utförs i skolan med våra egna förarprövare.

Utbildningen genomförs i samarbete med branschens företag, både stora koncerner inom transportsektorn och mindre åkerier. Praktik ingår i utbildningen. Praktiken ger dig erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du sedan söker jobb.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får betala för läromedel och intyg.

Förkunskapskrav

 • Du ska vara minst 21 år när kurserna avslutas.
 • Godkänt betyg i svenska från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD).
 • Sökande ska inneha svenskt körkort med behörighet B.
 • Ej inneha högre behörighet än B-körkort (manuell behörighet).
 • Kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet C.
 • Ha goda färdigheter att framföra personbil.

I början på kursen måste du göra ett praktiskt körtest för att kontrollera att du har möjlighet att tillgodogöra dig kursen. Finns det för stora brister kommer vi rekommendera dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.

Kurser som ingår i paketet

 • Godshantering, 100 poäng
 • Godstrafik, 200 poäng
 • Yrkestrafik, 300 poäng

Totalt: 600 poäng

APL – Arbets­plats­förlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL / praktik) ingår med minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen

Beskrivning av utbildningen
 • Studietid: 8 augusti - 25 februari (ansökan är öppen)
 • Studieort: Kungsängen
 • Ansökningsperiod: 13 maj - 2 juni
 • Studietakt: 100%
 • Skola: Upplands-Bro vuxenutbildning
 • Utbildningslängd: 30 veckor