Lastbilsförare CE – STFG

Om utbildningen

Yrkesförarutbildningen är för dig som gillar stora, tunga fordon och kan tänka dig en karriär inom den breda transportbranschen. Att köra lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Du läser därför mycket om olika fordon, trafikregler, lagar och förordningar som gäller för transport av gods samt arbetsmiljö och säkerhet.
Du får en grundläggande kunskap om teknik som finns i olika fordon och dess motorer.
Du lär dig att köra lastbil med tungt släp (körkortsbehörighet CE) och truck samt att lasta och lossa olika typer av gods. Arbetet som yrkesförare är varierande och du möter dagligen kunder när du genomför olika transportuppdrag.
Transportbranschen är bred vilket gör att du har många olika inriktningar att välja mellan när det är dags att börja arbeta. Under utbildningen ges du möjlighet att avlägga teori- och körprov enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet CE och Yrkeskompetensbevis för förare av godstransporter och efter kursernas slut får du betyg i avklarade kurser.

Utbildningen innehåller både lärarledda lektioner och självstudier. Under den tid vi är på skolan kommer vi även att vara ute och åka med våra egna lastbilar. Du läser om fordon, trafikregler, de lagar och förordningar som gäller för transport, arbetsmiljö och säkerhet. Du får en grundläggande utbildning om den teknik som finns i olika fordon.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Praktik

APL är obligatoriskt och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i verklig miljö. APL ger också bra förutsättningar att skapa kontakter i yrket och möjligheter att söka jobb.

Heltidsstudier: måndag till fredag, kl. 08:30 – 16:00
Sommaruppehåll: 2024-06-10 — 2024-08-04

Före utbildningsstart kommer det att anordnas en dag för information och validering/ kartläggning.
Slutlig antagning sker efter validering.

Förkunskapskrav

 • Du ska vara 21 år eller äldre.
 • Godkänt betyg i svenska från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD).
 • Sökande ska inneha svenskt körkort med behörighet B (automat eller manuell behörighet).
 • Ej inneha högre behörighet än B-körkort.
 • Kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet CE.
 • Ha goda färdigheter att framföra personbil.

Kurser som ingår i paketet

 • Godshantering, 100 poäng
 • Godstrafik, 200 poäng
 • Yrkestrafik, 300 poäng
 • Fordonskombinationer godstransporter, 200 poäng

Totalt: 800 poäng

Beskrivning av utbildningen
 • Studietid: Nästa utbildningsstart är 5 augusti (ansökan öppnar 13 maj)
 • Studieort: Kungens Kurva
 • Ansökningsperiod: 13 maj – 21 juni
 • Studietakt: 100%
 • Skola: STFG
 • Utbildningslängd: 32 veckor