För SYV

Ansökan till de utbildningar som startar 5 augusti är öppen. Sista ansökningsdag är 21 juni. Under Frågor & svar i menyn ovan hittar du viktig ansökningsinformation.

Vad gör jag med en IKE ansökan som gäller en regional yrkesförarutbildning?

Bortse från ansökan! Ingen IKE hantering krävs för regionala yrkesförarutbildningar.

Vad händer med elever som påbörjat en utbildning 2023?

Elever som påbörjar sin utbildning 2023 läser klart sin utbildning via sin nuvarande huvudman. OBS! bortse från mejlet där vi informerade att vi även skulle ta över elever som påbörjade sin utbildning 2023.

Ansöker alla i Norrtäljes webbansökan (Alvis)?

Nej! Av olika anledningar vill Upplands-Bro sköta sin egen ansökningsprocess. Vi marknadsför deras utbildning på denna sida samt slussar dem vidare in i deras webbansökan. Vuxenutbildningen i Upplands-Bro handlägger ansökningarna och kallar till kartläggning etc.

Bör vi uppmuntra sökande att söka till fler anordnare inom samarbetet om det blir urval?

Nej! Intresserade bör endast söka en skola. Kan vi inte bereda plats på sökt skola får de ett erbjudande om att läsa via en annan anordnare som har plats.